Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Piecework payment nghĩa là gì?

Piecework payment //

Trả lương khoán sản phẩm

Added by: admin |
Views: 700 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]