Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Person-hours/man-hours nghĩa là gì?

Person-hours/man-hours //

Giờ công lao động của một người

Added by: admin |
Views: 286 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]