Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Performance appraisal data nghĩa là gì?

Performance appraisal data //

Dữ kiện đánh giá thành tích công tác

Added by: admin |
Views: 383 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]