Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Performance appraisal nghĩa là gì?

Performance appraisal //

Đánh giá thành tích công tác/hoàn thành công tác

Added by: admin |
Views: 629 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]