Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Payment for time not worked nghĩa là gì?

Payment for time not worked //

Trả lương trong thời gian không làm việc

Added by: admin |
Views: 278 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]