Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Pay rate nghĩa là gì?

Pay rate //

Mức Lương

Added by: admin |
Views: 361 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]