Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Pay followers nghĩa là gì?

Pay followers //

Những người/hãng có mức lương thấp

Added by: admin |
Views: 289 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]