Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Paired comparisons method nghĩa là gì?

Paired comparisons method //

Phương pháp so sánh từng cặp

Added by: admin |
Views: 880 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]