Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Paid leave nghĩa là gì?

Paid leave //

Nghỉ phép có lương

Added by: admin |
Views: 911 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]