Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Paid absences nghĩa là gì?

Paid absences //
Vắng có hưởng lương
Vắng mặt vẫn được trả tiền

Added by: admin |
Views: 196 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]