Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Output nghĩa là gì?

Output //

Đầu ra/ xuất lượng

Added by: admin |
Views: 261 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]