Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Outplacement nghĩa là gì?

Outplacement //

Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác

Added by: admin |
Views: 425 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]