Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Organizing nghĩa là gì?

Organizing //

Tổ chức

Added by: admin |
Views: 578 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]