Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Oral reminder nghĩa là gì?

Oral reminder //

Nhắc nhở miệng

Added by: admin |
Views: 620 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]