Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Operational/task-environment nghĩa là gì?

Operational/task-environment //

Môi trường tác vụ/công việc

Added by: admin |
Views: 670 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]