Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Open systems forcus nghĩa là gì?

Open systems forcus //

Chú trọng đến các hệ thống mở

Added by: admin |
Views: 286 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]