Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Open culture nghĩa là gì?

Open culture //

Văn hóa mở

Added by: admin |
Views: 303 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]