Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

One-on-one interview nghĩa là gì?

One-on-one interview //

Phỏng vấn cá nhân

Added by: admin |
Views: 918 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]