Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

On the job trainning nghĩa là gì?

On the job trainning //

Đào tạo tại chổ

Added by: admin |
Views: 246 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]