Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Off the job trainning nghĩa là gì?

Off the job trainning //

Đào tạo ngoài nơi làm việc

Added by: admin |
Views: 590 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]