Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Observation nghĩa là gì?

Observation //

Quan sát

Added by: admin |
Views: 540 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]