Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Norms nghĩa là gì?

Norms //

Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn

Added by: admin |
Views: 339 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]