Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Non-Financial compensation nghĩa là gì?

Non-Financial compensation //

Lương bổng đãi ngộ phi tài chính

Added by: admin |
Views: 595 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]