Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

New employee checklist nghĩa là gì?

New employee checklist //

Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới

Added by: admin |
Views: 299 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]