Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Mixed interview nghĩa là gì?

Mixed interview //

Phỏng vấn tổng hợp

Added by: admin |
Views: 274 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]