Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Member identity nghĩa là gì?

Member identity //

Tính đồng nhất giữa các thành viên

Added by: admin |
Views: 614 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]