Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Mega- environment nghĩa là gì?

Mega- environment //

Môi trường vĩ mô

Added by: admin |
Views: 571 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]