Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Means- end orientation nghĩa là gì?

Means- end orientation //

Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh

Added by: admin |
Views: 713 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]