Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Maternity leave nghĩa là gì?

Maternity leave //
Nghỉ thai sản
Nghỉ sanh (Có lương)

Added by: admin |
Views: 609 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]