Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Manpower inventory nghĩa là gì?

Manpower inventory //

Hồ sơ nhân lực

Added by: admin |
Views: 341 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]