Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Managerial judgement nghĩa là gì?

Managerial judgement //

Phán đoán của cấp quản trị

Added by: admin |
Views: 403 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]