Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Leading nghĩa là gì?

Leading //

Lãnh đạo

Added by: admin |
Views: 280 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]