Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Integrated human resource managerment nghĩa là gì?

Integrated human resource managerment //

Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể

Added by: admin |
Views: 177 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]