Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Individual incentive payment nghĩa là gì?

Individual incentive payment //

Trả lương theo cá nhân

Added by: admin |
Views: 231 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]