Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Immediate supevisior nghĩa là gì?

Immediate supevisior //

Chủ quản trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp)

Added by: admin |
Views: 290 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]