Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Human resource development nghĩa là gì?

Human resource development //

Phát triển nguồn nhân lực

Added by: admin |
Views: 283 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]