Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Hot stove rule nghĩa là gì?

Hot stove rule //

Nguyên tắc lò lửa nóng

Added by: admin |
Views: 370 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]