Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Gross salary nghĩa là gì?

Gross salary //
Chưa trừ thuế
Tổng lương

Added by: admin |
Views: 373 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]