Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Graphic rating scales method nghĩa là gì?

Graphic rating scales method //

Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị

Added by: admin |
Views: 236 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]