Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Going rate nghĩa là gì?

Going rate //
= going wage/prevailing rate
Mức lương hiện hành trong XH

Added by: admin |
Views: 353 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]