Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

General environment nghĩa là gì?

General environment //

Môi trường tổng quát

Added by: admin |
Views: 563 | Rating: 2.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]