Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Gain sharing payment or the halsey premium plan nghĩa là gì?

Gain sharing payment or the halsey premium plan //

Kế hoạch Haley/trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng

Added by: admin |
Views: 233 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]