Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Financial compensation nghĩa là gì?

Financial compensation //

Lương bổng đãi ngộ về tài chính

Added by: admin |
Views: 285 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]