Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Extreme behavior nghĩa là gì?

Extreme behavior //
(Bản dịch trên mạng là Hành vi theo thái cực).
Hành vi cực đoan

Added by: admin |
Views: 353 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]