Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

External environment nghĩa là gì?

External environment //

Môi trường bên ngoài

Added by: admin |
Views: 396 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]