Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Evaluation of application/Review of application nghĩa là gì?

Evaluation of application/Review of application //

Xét đơn xin việc

Added by: admin |
Views: 294 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]