Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Evaluation and follow-up nghĩa là gì?

Evaluation and follow-up //

Đánh giá và theo dõi

Added by: admin |
Views: 286 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]