Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Entry- level professionals nghĩa là gì?

Entry- level professionals //

Chuyên viên ở mức khởi điểm

Added by: admin |
Views: 736 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]