Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Employment interview/In-depth interview nghĩa là gì?

Employment interview/In-depth interview //

Phỏng vấn sâu

Added by: admin |
Views: 308 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]