Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Employee stock owndership plan (ESOP) nghĩa là gì?

Employee stock owndership plan (ESOP) //

Kế hoạch cho NV sở hữu cổ phần

Added by: admin |
Views: 267 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]